Rezultati

Raspored časova

 • Raspored časova – novembar

 • Raspored časova – novembar

Teorija

 • Biomehanika

 • Pitanja – Biomehanika sporta

 • Pitanja – Dijagnostika u sportu

 • Sportska dijagnostika – Skripte

 • Pitanja – Engleski

 • SKI – Engleski jezik

 • Fizička priprema

 • Pitanja – Fizička priprema

 • Pitanja – Anatomija fizionomija

 • Fiziologija

 • Informatika – Skripta

 • Pitanja – Informatika u sportu

 • Sportski menadzment 1

 • Sportski menadžment 2

 • Pitanja – Sportski menadžment

 • Opasnost orijentacija

 • Pitanja – Opasnosti orijentacija

 • Pitanja – Sportska medicina

 • Sportska metodika

 • Osnove sportskog treninga 1

 • Osnove sportskog treninga 2

 • Osnove sportskog treninga 3

 • Pitanja – Osnove sportskog treninga

 • Prva Pomoć

 • Pitanja – Prva Pomoć

 • Pitanja – Psihologija

 • Raspored časova – novembar

 • Psihologija sporta

IV nivo stručnog osposobljavanja (rad sa decom)

Dečija antropomotorika:  Dokument 1

Zaštita prava deteta u sportu:  Dokument 1, Dokument 2

Zdravstveno vaspitanje dece:  Dokument 1, Dokument 2

Metodika u radu sa decom:  Dokument 1, Dokument 2

Motorna kontrola:  Dokument 1, Dokument 2

Pedagogija dece u sportu:  Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3

Psihologija dece u sportu:  Dokument 1, Dokument 2

Fiziologija sporta dece:  Dokument 1

Ostala literatura