Teoretski deo ispita

Zbog epidemiološke situacije kovida 19, teorija će se realizovati preko zooma u saradnji na FSFV Novi Sad.Raspored predavanja: Novembar 1                                        Novembar 2Termini za polaganje teoretskog dela ispita su 22.11.2020. i 06.12.2020.Preuzmite teoretski deo ispita.