SEMINAR USAVRŠAVANJA ZA SEZONU 2021

Poštovane kolege instruktori SEMINAR USAVRŠAVANJA ZA SEZONU 2021 za dobijenje dozvole za rad počinje od decembra-januar mesec. Polaznici treba da se jave svojim Ski -Školama ili da kontaktiraju buking službu za seminar na mob. 065 558-28-56 Radica   ili  na e.mail  skisnowsport@gmail.com

Teoretski deo ispita

Zbog epidemiološke situacije kovida 19, teorija će se realizovati preko zooma u saradnji na FSFV Novi Sad.Raspored predavanja: Novembar 1                                        Novembar 2Termini za polaganje teoretskog dela ispita su 22.11.2020. i 06.12.2020.Preuzmite teoretski deo ispita.