SEMINAR USAVRŠAVANJA ZA SEZONU 2021

Poštovane kolege instruktori SEMINAR USAVRŠAVANJA ZA SEZONU 2021 za dobijenje dozvole za rad počinje od decembra-januar mesec. Polaznici treba da se jave svojim Ski -Školama ili da kontaktiraju buking službu za seminar na mob. 065 558-28-56 Radica   ili  na e.mail  skisnowsport@gmail.com