Seminar

22.03. – 25.03.2018. Kopaonik,ZIMSKA ŠKOLA, SEMINAR,KURS STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA,USAVRŠAVANJE, OVERA ZA STICANJE MEĐUNARODNE LICENCE UNIVERZITETSKIG I ŠKOLSKOG INSTRUKTORA U MEĐUNARODNOM SISTEMU – IVSS(za profesore sporta i fizičkog vaspitanja)ZIMSKA ŠKOLA: « ULOGA SPORTOVI NA SNEGU KAO VASPITNO OBRAZOVNI FAKTOR KOD DECE I OMLADINE » (kod pod kojim je prijavljen S63)http://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=63    22.03. – 03/25/2018. Kopaonik,WINTER SCHOOL, SEMINAR, REQUEST…

Dogovor i ugovor sa FAKULTETOM ZA SPORT i S.A.S.I . Oktorbar 2018

https://www.fzs.edu.rs/doprinos-fakulteta-za-sport-razvoju-srpskog-skijanja/ – Ideja je da realizujemo zajedničke programa stručnog osposobljavanja, kongrese, stručne konferencije, zimske i letnje naučne skupove, stručna usavršavanja. Takođe, želimo da unapredimo i edukacija vaših studenata iz oblasti sportova na snegu kroz zajedničke seminare koje ćemo realizivati u našim zimskim centrima. Planirano je i učešće na međunarodnim skupovima i tribinama iz oblasti zdravih…

Stručno usavršavanje (Zimska Škola-IVSS) Profesora Sportova na Snegu

Na Kopaoniku od 23-26 marta 2017 realizovana je Stručni skup(Zimska Škola) i seminar (IVSS) usavršavanja za profesore sporta i fizičkog vaspitanja. Na skupu je prisustvovalo oko 20 profesora budućih učesnika i edukatora sportova na snegu. Program stručnog skupa se odnosio na nove skijaške trendove u okviru škola i univereziteta. Zakljičak je da je velika ekspanzija…

Zimska škola na Kopaoniku od 23-26 MARTA 2017

Inf.na e.mail. ivss.vlado@gmail.comPREDAVAČI SA FAKULTETA FSFV I SASI kao i predstavnici Ministarstva Sporta uz odobren program usavršavanja ZUOV-a.Bliže informacije oko prijave biće istaknute na sajtu i facebook.Kopaonik from 23-26. marta.2017 g Serbia For the Professor of the Faculty of Sport and Physical Education Symposium: „The application of new ski trends in working with children and young…

SARADNJA FSFV-Bg i SASI Memorandum o saradnji

Ciljevi saradnje Strana potpisnica vezani su za unapređenje školskog i univerzitetskog sporta, uključivanje što većeg broja dece i mladih u sportske aktivnosti i promocije zdravih stilova života, kao i podizanje na viši nivo ovih aktivnosti.Dean Vladimir Koprivica and President Vlado StjepovicThe aims of the cooperation of the Parties are related to the improvement of school…

Konferencija-Kopaonik 2016

Polaznici seminara su upoznati sa novim trendovima sportova na snegu u školama.TEME I AKTIVNOSTI-Pravila ponašanja na stazama-Kodex ponašanja prof-ski-Organizacija, priprema i planiranje zimovanja kod dece i učenika.-Pravilnik o znakovima na skijalištu-Povrede u skijanju.-Osnovne tehnike alpskog skijanja.-Nove tedencije u snowboarduDear Sir / Madam, a prof dit conference was held in the period from March 24-27, 2016.Seminar…