KONKURS za sticanje zvanja instruktora- Kopaonik 2020.

NACIONALNA STRUKOVNA ORGANIZACIJA SRPSKO UDRUŽENJE UČITELJA I TRENERA SPORTOVA NA SNEGU u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje iz Novog Sada, Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje iz Leposavića i Fakultetom za sport iz Beograda raspisuje  KONKURS  Od  19 – 29. Mart .2020.g.za upis polaznika na kurs 120 sati stručnog osposobljavanja i sticanja zvanja: SPORTSKI…