19.03. – 22.03.2020. Kopaonik, ZIMSKA ŠKOLA, SEMINAR, OVERA ZA STICANJE MEĐUNARODNE LICENCE UNIVERZITETSKIH I ŠKOLSKIH INSTRUKTORA U MEĐUNARODNOM SISTEMU – IVSS (za profesore sporta i fizičkog vaspitanja)

19.03. – 22.03.2020.Kopaonik,ZIMSKA ŠKOLA, SEMINAR, OVERA ZA STICANJE MEĐUNARODNE LICENCE UNIVERZITETSKIH I ŠKOLSKIH INSTRUKTORA U MEĐUNARODNOM SISTEMU – IVSS(za profesore sporta i fizičkog vaspitanja) ZIMSKA ŠKOLA: ZNAČAJ SPORTOVA NA SNEGU ZA CELOŽIVOTNO UČENJE DECE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DECOM SA OMETENOM U RAZVOJU (kod pod kojim je prijavljen ZUOV – 418) https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=418 PROGRAMSKI ODBOR ZIMSKE ŠKOLE:Vlado Stijepović, profesor sporta…