Seminar

22.03. – 25.03.2018. Kopaonik,ZIMSKA ŠKOLA, SEMINAR,KURS STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA,USAVRŠAVANJE, OVERA ZA STICANJE MEĐUNARODNE LICENCE UNIVERZITETSKIG I ŠKOLSKOG INSTRUKTORA U MEĐUNARODNOM SISTEMU – IVSS(za profesore sporta i fizičkog vaspitanja)ZIMSKA ŠKOLA: « ULOGA SPORTOVI NA SNEGU KAO VASPITNO OBRAZOVNI FAKTOR KOD DECE I OMLADINE » (kod pod kojim je prijavljen S63)http://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=63    22.03. – 03/25/2018. Kopaonik,WINTER SCHOOL, SEMINAR, REQUEST…

Dogovor i ugovor sa FAKULTETOM ZA SPORT i S.A.S.I . Oktorbar 2018

https://www.fzs.edu.rs/doprinos-fakulteta-za-sport-razvoju-srpskog-skijanja/ – Ideja je da realizujemo zajedničke programa stručnog osposobljavanja, kongrese, stručne konferencije, zimske i letnje naučne skupove, stručna usavršavanja. Takođe, želimo da unapredimo i edukacija vaših studenata iz oblasti sportova na snegu kroz zajedničke seminare koje ćemo realizivati u našim zimskim centrima. Planirano je i učešće na međunarodnim skupovima i tribinama iz oblasti zdravih…