Seminar ski i snowboard usavršavanja na Kopaoniku, mart 2015.

KOPAONIK 26-29.MART.2015 Na Kopaoniku je realizovan seminar usavršavanja gde su učestvovali 25 profesora sporta i fizičke kulture seminar je imao cilj da nastavu skijanja u školama i fakultetima podignemo na veći nivo. Seminar je bio usmeren ka organizaciji programa predškolske i školske dece, bezbednosti učesnika skijanja, koodeks i pravila ponašanja na stazama, povrede na snegu…